Банер
Банер
Банер

ГАРАНЦИЯ И УСЛОВИЯ

www.BENZ.bg е вносител на изредените в онлайн каталогът марки.

Всяка една марка има различна политика, поради това сроковете на гаранциите са различни.

Всички стоки с произход Тайван, имат гаранция 12 месеца.

Всички стоки с произход Китай, имат ограничена гаранция.

I. Гаранционният срок започва да тече от датата, посочена в гаранционната карта.

1. Гаранцията върху електро части покрива дефекти в електро инсталацията и механиката.

2. Гаранция покрива замяната на дефектиралите компоненти с функционални такива.

4. Транспортните разходи до и от сервиза на фирмата са за сметка на клиента.

5. Всички тестове и ремонти на рекламираните устройства и части се извършват в ЕДИНСТВЕНО И САМО в посочен от BENZ.bg сервиз.

6. Отстраняването на дефект се извършва в срок от 30 работни дни, както е установено по закон.

7. Гаранция покрива труда и замяната на дефектиралите компоненти с функционални такива.

8. www.BENZ.bg не поема вина за евентуално унищожаване на информация, загуба на печалба или последвали загуби и щети.

9. Представянето на оригинална гаранционна карта с видима дата и мокър печат е необходимо условие за уважаване на гаранцията. За рекламация се приемат стоки в оригинална кутия, пълна окомплектовка, ненарушени гаранционни стикери и описание на дефекта.

 

II. Гаранцията не покрива повреди в резултат на:

10. Повреди в резултата на неправилна експлоатация.

11. Повреди в резултат на неправилна инсталация или неправилно включване в автомобилната електро инсталация.

12. Повреди в следствие на използването на продукта във вредна среда /офроуд, състезания,/

13. Повреди в следствие на използването на различни освен препоръчаните от производителя кабели и конектори.

14. Повреди в следствие на природни бедствия, механични наранявания, киселинни щети, вибрации, гръмотевици и други, които не биха се появили при нормалната експлоатация на артикулите. Дефекти от амортизация.

15. Повредата в следствие на модификация или пренастройка с цел продукта да се използва за цели, различни от тези за които е бил произведен.

16. Гаранцията не покрива разходи, свързани с периодичната проверка и поддръжка на продукта, подмяна на части и консумативи в резултат на нормално износване или изчерпване на ресурса им.

17. Когато ремонта е извършен от неупълномощени лица или сервизи.

18. Гаранцията отпада при нарушени гаранционни лепенки, следи от механичен удар, токови удари или от други външни въздействия.

19. Гаранцията отпада когато има несъответствие между гаранционната карта и самия продукт, има опити за подправяне на гаранционната карта, или фабричния номер на продукта.

20. Автомобилни джанти ползвани невнимателно при лоши пътни условия /дупки, удари в бордюри, бабуни/